Ang Panatang Maka-BADDICTS

2 comments
Iniibig ko ang badminton
Ito ang isport na aking nakaugalian
Sa court ang tambayan ng katulad kong Baddicts
Kami'y naglalaro tuwing Sabado
Upang lumakas ang smash,
maging maligaya
at magkaron ng bagong kapaluan
Kami'y nagtutulungan
upang mapabuti ang samahan
at nagsasalu-salo sa hapunan
Bilang ganti ay susundin ko
ang payo ng mga Baddicts kong kaibigan
Susundin ko ang mga tuntunin
ng EB's at mga paligsahan
Tutuparin ko ang mga tungkulin
ng isang manlalarong Baddicts
na nakikinig sa umpire at masunurin sa batas
Paglilingkuran ko ang aking mga ka-Baddicts
na baguhan sa badminton
at wala pang gaanong alam
Sisikapin kong maging isang tunay na Baddicts
mula paggising sa umaga hanggang pagtulog sa gabi,
sa isip, sa salita at sa gawa
Related Posts with Thumbnails

2 comments:

Post a Comment